Tématické turnaje jednotlivých enginů v prostředí Fritz 6

29.8.2002 - momentálně se hraje turnaj s variantou:
A29-1.c4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 Jc6 4.g3 d5 5.cd5 J:d5 6.Sg2 Jb6 7.0-0 Se7 8.d3 0-0 9.a3 Se6

A19 - Anglická hra NOVÉ (29.8.2002)
1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.e4 c5 4.e5 Jg8 5.Jf3 Jc6 6.d4 cd4 7.J:d4 J:e5

A95 - Holandská hra
1.d4 f5 2.c4 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 Se7 5.Jf3 0-0 6.0-0 d5 7.Jc3 d5

B03 - Alechinova obrana
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.c4 Jb6 5.f4 de5 6.fe5 Jc6 7.Se3 Sf5 8.Jc3 e6 9.Jf3 Se7 10.d5 ed5 11.ed5 Jb4 12.Jd4 Sd7 13.e6 fe6 14.de6 Sc6 15.Dg4 Sh4+ 16.g3 S:h1 17.0-0-0 Df6 18.gh4 0-0

B03 - Alechinova obrana
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.c4 Jb6 5.f4 de5 6.fe5 Jc6 7.Se3 Sf5 8.Jc3 e6 9.Jf3 Dd7 10.Se2 0-0-0 11.0-0 Sg4 12.c5 Jd5 13.J:d5 D:d5 14.Jg5 S:e2 15.D:e2 J:d4 16.S:d4 D:d4+ 17.Kh1 Dd2 18.D:d2 V:d2 19.V:f7 S:c5 20.J:e6 Sd4

B08 - Pircova obrana
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Jf3 Sg7 5.Se2 0-0 6.0-0 c6 7.a4 a5 8.h3 Ja6 9.Se3 Jb4 10.Dd2 Dc7 11.Vad1 Ve8 12.Vfe1 Sd7

B19 - Caro-Kannova obrana NOVÉ (29.8.2002)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 de4 4.J:e4 Sf5 5.Jg3 Sg6 6.h4 h6 7.Jf3 Jd7 8.h5 Sh7 9.Sd3 S:d3 10.D:d3 Dc7 11.Sd2 e6 12.0-0-0 Jgf6 13.Je4 0-0-0 14.g3 Jc5 15.J:c5 S:c5 16.c4 Vhe8

B35 - Sicilská obrana
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cd4 4.J:d4 g6 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 Da5 8.0-0 0-0

B61 - Sicilská obrana
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cd4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 Sd7 7.Dd2 Vc8 8.0-0-0 J:d4 9.D:d4 Da5 10.f4 e5

B99 - Sicilská obrana
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cd4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Se7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Jbd7 10.Se2 b5 11.S:f6 J:f6 12.e5 Sb7 13.ef6 S:f3 14.S:f3 S:f6 15.S:a8 S:d4

C09 - Francouzská
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.ed5 ed5 5.Jgf3 Jc6 6.Sb5 Sd6 7.0-0 Je7 8.dc5 S:c5

C11 - Francouzská obrana NOVÉ (28.7.2002)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.e5 Jfd7 5.f4 c5 6.Jf3 Jc6 7.Se3 Db6 8.Ja4 Da5+ 9.c3 b6

C21 - Norský gambit
1.e4 e5 2.d4 ed4 3.c3 dc3 4.Sc4 cb2 5.S:b2 d5 6.S:d5 Jf6 7.S:f7+ K:f7 8.D:d8 Sb4+ 9.Dd2 S:d2+ 10.J:d2 c5

C63 - Španělská hra
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 f5 4.d4 fe4 5.J:e5 J:e5 6.de5 c6 7.Jc3 cb5 8.J:e4 d5 9.ed6 Jf6 10.Dd4 J:e4 11.D:e4+ Kf7 12.Sf4 De8

C86 - Španělská hra NOVÉ (28.7.2002)
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.De2 b5 7.Sb3 0-0 8.c3 d5 9.d3 Ve8

D88 - Grünfeldova indická
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.cd5 J:d5 5.e4 J:c3 6.bc3 Sg7 7.Sc4 0-0 8.Je2 c5 9.0-0 Jc6 10.Se3 cd4 11.cd4 Sg4 12.f3 Ja5

E92 - Královská indická
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf3 0-0 6.Se2 e5 7.de5 de5